Edukuj.pl - Portal, Platforma Edukacyjna

Zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego nie musi być problemem

Firmy

wtorek, 20 września 2016

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnejNiezbyt ciekawa sytuacja osób niepełnosprawnych na polskim rynku pracy wynika w dużej mierze ze stereotypów dotyczących ich zatrudnienia. Pracodawcy nadal obawiają się tworzenia miejsc pracy dla niepełnosprawnych i często wolą płacić wyższe składki do PFRON, byle tylko uniknąć tego "kłopotu".

Więcej…

 

Programowanie dla dzieci

Blog

wtorek, 13 września 2016

Programowanie dla dzieciObecne czasy pokazują, że brak podstawowej wiedzy z zakresu programowania może być poważnym problemem na przyszłym rynku pracy.  Dzieci, już od najmłodszych lat mają niebywałą okazję posługiwać się różnymi urządzeniami, dzięki czemu oswajają się z technologią i są bardziej obyte w świecie elektroniki. Zatem, dlaczego by nie nauczyć ich podstaw programowania w celu tworzenia prostych animacji czy gier?

Więcej…

   

W drodze na szczyt. Studia z obszaru zarządzania i marketingu

Studia

sobota, 10 września 2016

Studia - zarządzanie i merketingW czasach postępującej cyfryzacji wachlarz narzędzi dotarcia do klienta jest coraz bogatszy. Do dyspozycji jest już nie tylko prasa drukowana, radio i telewizja, ale również szeroko pojęty marketing internetowy. Coraz powszechniejsza jest także reklama na urządzenia mobilne. W jaki sposób budować długotrwałe relacje z klientem? Przy użyciu jakich metod stworzyć komunikat przemawiający do  konsumentów? Tego wszystkiego dowiesz się na studiach z zakresu zarządzania i marketingu.

Więcej…

 

Inteligencja językowa

Publikacje

Inteligencja językowaInteligencja językowa może być rozwijana i wzmacniana w każdym wieku. Dzieci najszybciej i najefektywniej chłoną język do szóstego roku życia. Okres od 9-13 lat jest również ważny w rozwoju dziecka, jeśli chodzi o naukę pojęć abstrakcyjnych, naukowych, swoistych dla różnych dyscyplin wiedzy.

Dziecko o dobrze rozwiniętej inteligencji językowej uczy się poprzez słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. Dlatego też nauka przychodzi mu z łatwością. Ponadto ma to także wpływ na uspołecznienie dziecka - szybciej i łatwiej nawiązuje kontakty z innymi ludźmi.

Więcej…

   

ADHD u dzieci - czym jest, objawy, diagnoza. Jak sobie radzić?

Publikacje

ADHDDziecko ma ADHD - czym jest ADHD, objawy, diagnoza. Jak radzić sobie z nadpobudliwością u dziecka?

Dziecko jest ruchliwe, nie potrafi się skupić, ma trudności z koncentracją… - to tylko niektóre cechy dziecka z ADHD, czyli zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. To obecnie najczęściej diagnozowane zaburzenie u dzieci.

Więcej…

 

Dysleksja - czym jest? Objawy, przyczyny. Jak pomóc dziecku?

Publikacje

DysleksjaDysleksja poważnie utrudnia dziecku życie, często staje się przyczyną sporych problemów w szkole. Wykryta w porę może przestać być problemem, szczególnie w chwili, gdy po postawieniu diagnozy rodzice zrobią wszystko, by udzielić swemu dziecku specjalistycznej pomocy.

Więcej…

   

Procesy poznawcze: spostrzeganie innych ludzi - istota procesu

Publikacje

SpostrzeganieW procesie poznawczym spostrzegania innych ludzi wykorzystywane są przez jednostkę stałe wzory spostrzeżeniowe. Powstają one i funkcjonują one po to, by pomagać jednostce w nadawaniu sens sytuacjom i zachowaniu innych ludzi.

Takie nadawanie sensu staje się prostsze dzięki umieszczaniu określonych sytuacji i zachowań ich w pewnych kategoriach. Jak każde uproszczenie, wiąże się to jednak z wieloma zagrożeniami i pułapkami.

Więcej…

 

Percepcja - terminologia psychologiczna

Publikacje

Percepcja społecznaPercepcja - terminologia psychologiczna, percepcja społeczna

Co to jest percepcja?

W terminologii psychologicznej przez percepcję (spostrzeganie, postrzeganie) rozumie się proces bezpośredniego odzwierciedlania zjawisk w ich różnych właściwościach zachodzących dzięki współdziałaniu analizatorów na podstawie już istniejącego doświadczenia danej osoby (Pecyna, 1997).

Więcej…

   

Samokształcenie

Publikacje

piątek, 18 grudnia 2015

samokształcenieKształcenie odgrywa dziś niezwykle istotną rolę. Z pewnością powinno się ono zaczynać  już w najmłodszych latach.

To właśnie rodzice od najmłodszych lat  życia swojego dziecka powinni zajmować się jego wychowaniem i kształtowaniem osobowości, a także uczeniem go. W późniejszych latach życia dziecka zajmuje się tym także szkoła. Jednak równie ważne jak kształcenie, jest samokształcenie czyli proces samouctwa, w którym to dziecko samo ustala swoje cele, treści kształcenie, środki i warunki.

Więcej…

 

Dydaktyka - definicja, cele i formy kształcenia, systemy dydaktyczne

Publikacje

wtorek, 22 grudnia 2015

dydaktykaTermin dydaktyka pochodzi od greckiego określenia didasco - uczę w znaczeniu nauczam (kogoś), didascalos - nauczyciel.

Po raz pierwszy tego sformułowania użyto w XVII wieku w Niemczech. Pierwotnie w XVII i XVIII wieku dydaktyka definiowana była jako sztuka nauczania, czyli przekazywania informacji, skupiających się na osobie nauczyciela i na tym co robi. Jak w przypadku większości definicji nie istnieje jedna, uniwersalna i w pełni akceptowalna definicja dydaktyki. W zależności od sposobu patrzenia dydaktyka może być interpretowana w rozmaity sposób.

Więcej…