Edukuj.pl - Portal, Platforma Edukacyjna

Psycholog - specjalizacja z perspektywami

Blog

poniedziałek, 20 lutego 2017

PsychologPsycholog to obecnie popularna specjalizacja. Psychologia to też ciągle bardzo modny kierunek studiów i ciągle nowi specjaliści w tym zakresie opuszczają co rok mury uczelni. Niestety, przez to, że specjalistów od psychologii jest tak wielu, ciągle spadają stawki na tym rynku. Ale są też dobre informacje dla psychologów.

Więcej…

 

Oligofrenopedagogika, czyli o nauczaniu osób niepełnosprawnych intelektualnie

Publikacje

OligofrenopedagogikaDostęp do edukacji obejmuje dziś praktycznie wszystkich, od dzieci aż po osoby starsze. Pedagogika, jako nauka o nauczaniu, zajmuje się także edukowaniem osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Dziedziną pedagogiki, która się w tym specjalizuje jest oligofrenopedagogika.

Więcej…

   

Andragogika, czyli o uczeniu dorosłych

Publikacje

AndragigikaO tym, że uczyć się powinni dzieci i młodzież wiemy doskonale, każdy maluch kiedyś z przedszkolaka stanie się uczniem, później w wielu przypadkach studentem i dalsza ścieżka jego edukacji potoczyć się można na wiele sposobów. Uczyć się można przez całe życie i powinniśmy to robić, aby stale wzbogacać swoją wiedzę oraz poszerzać wachlarz umiejętności. Dziedziną pedagogiki, która zajmuje się nauczaniem osób dorosłych jest andragogika.

Więcej…

 

Tyflopedagogika, czyli o wychowaniu i nauczaniu osób z wadą wzroku

Publikacje

TyflopedagogikaTyflopedagogika jest działem pedagogiki, który zajmuje się wychowaniem i nauczaniem konkretnej grupy osób, a mianowicie ludzi z wadą wzroku.

Określa ona kierunki ich rozwoju, jak również sposoby kompensowania funkcji, wymagających używania wzroku przez inne, dobrze wykształcone.


Więcej…

   

Surdopedagogika, czyli o nauczaniu osób z zaburzeniami słuchu

Publikacje

SurdopedagogikaSłuch pogarsza się z wiekiem - o tym doskonale wiemy i stale jesteśmy przestrzegani i sami ostrzegamy swoje dzieci przed zbyt głośnym słuchaniem muzyki. Co jednak, gdy słuch pogarsza się z innych przyczyn lub też jest uszkodzony na tyle, że słyszymy słabo lub nawet wcale? Nauczaniem, wychowaniem oraz rehabilitacją osób z uszkodzonym słuchem zajmuje się specjalistyczna dziedzina pedagogiki, zwana surdopedagogiką.

Więcej…

 

Rewalidacja jako proces wychowawczy i terapeutyczny

Publikacje

RewalidacjaZ terminem rewalidacji spotykamy się w wielu sytuacjach, gdyż pojęcie to ma bardzo szerokie znaczenie. Ogólnie rzecz ujmując, oddziaływaniami rewalidacyjnymi nazywamy te, które kierowane są do osób niepełnosprawnych w celu ich rehabilitacji, czyli przywrócenia możliwie jak najlepszej sprawności. Jak wygląda to w praktyce? Komu przysługują zajęcia rewalidacyjne i jak je otrzymać?

Więcej…

   

Snobizm - czyli o tych, którzy czują się lepsi

Publikacje

SnobiznO snobach słyszymy często i wiele. Snob z kolei kojarzy się nam z osobą przemądrzałą, przekonaną o swojej wyższości i żyjącej w przekonaniu, że wartość człowieka tworzy się na podstawie tego, co posiada.

Więcej…

 

Psychologia społeczna, czyli jak wpływają na nas inni

Publikacje

Psychologia społecznaPsychologia jest wyjątkowo obszerną tematycznie dziedziną nauki, aczkolwiek wyodrębnić można wiele podkategorii, jak również dziedzin z pogranicza tej i innych nauk. Jedną z tych ostatnich jest psychologia społeczna, która umiejętnie łączy teorie psychologiczne oraz socjologiczne, stanowiąc młodą, aczkolwiek dynamicznie rozwijającą się dziedzinę psychologii.

Więcej…

   

Inteligencja emocjonalna - czym jest i co nam daje?

Publikacje

Inteligencja emocjonalna - emotional quotientInteligencja emocjonalna (emotional quotient - EQ) to zdolność człowieka do rozpoznawania i nazywania własnych oraz cudzych stanów emocjonalnych. Obejmuje również radzenie sobie z emocjami własnymi oraz innych osób, jest bardzo istotną i pożądaną kompetencją społeczną.

Więcej…

 

Inteligencja językowa

Publikacje

Inteligencja językowaInteligencja językowa może być rozwijana i wzmacniana w każdym wieku. Dzieci najszybciej i najefektywniej chłoną język do szóstego roku życia. Okres od 9-13 lat jest również ważny w rozwoju dziecka, jeśli chodzi o naukę pojęć abstrakcyjnych, naukowych, swoistych dla różnych dyscyplin wiedzy.

Dziecko o dobrze rozwiniętej inteligencji językowej uczy się poprzez słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. Dlatego też nauka przychodzi mu z łatwością. Ponadto ma to także wpływ na uspołecznienie dziecka - szybciej i łatwiej nawiązuje kontakty z innymi ludźmi.

Więcej…