Edukuj.pl - Portal, Platforma EdukacyjnaNowelizacja czy zupełnie nowe Prawo Zamówień Publicznych w 2019?

Blog

piątek, 19 kwietnia 2019

Prawo zamówień publicznychUstawa Prawo Zamówień Publicznych to jeden z najczęściej nowelizowanych aktów prawnych, zwłaszcza od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, która wymaga najwyższej transparentności przy nabyciu dostaw, robót budowlanych lub usług przez instytucje publiczne udzielające zamówień finansowanych m.in. z funduszy unijnych.

Więcej…

 

Czym jest cytat? Prawo cytatu. Jak cytować?

Publikacje

CytatCytat jest przywołaniem wypowiedzi z innego tekstu - innego lub tego samego autora (autocytat). Zawsze musi być on zaznaczony znakiem graficznym typu cudzysłów oraz obowiązkowe jest nadanie mu przypisu, który odsyła odbiorcę do źródła, z jakiego pochodzi dany cytat oraz informacji na temat jego autora i znaczenia, jakie ów wypowiedź niesie ze sobą.

Więcej…

   

Jak zmotywować dziecko do uczenia się? Praktyczne wskazówki dla rodziców

Pomocnik

Jak zmotywowac dziecko do naukiChodzenie do szkoły i zdobywanie wiedzy jest główną aktywnością dzieci i młodzieży od około 6 do nawet 25 roku życia. To prawie 20 lat uczenia się, siedzenia w ławce, pisania sprawdzianów, egzaminów oraz ciekawych zajęć. Nauka jednak nie zawsze jest lubianą przez dzieci i młodych ludzi czynnością… Co robić, by zachęcić ich do zdobywania wiedzy i zmotywować do uczenia się?

Więcej…

 

Diagnoza pedagogiczna - czym jest i jak się ją przeprowadza?

Publikacje

Diagnoza pedagogicznaTo, jak dziecko radzi sobie w szkole jest istotną informacją i dla nas, rodziców i dla nauczycieli, którzy prowadzą z nim zajęcia. Jakiekolwiek problemy skłaniają nas do wizyty u specjalisty przeprowadzenia diagnozy pedagogicznej.

Więcej…