Edukuj.pl - Portal, Platforma Edukacyjna

Kursy i szkolenia BHP. Dla kogo i w jakim celu?

Szkolenia

wtorek, 28 marca 2017

Kursy i szkolenia BHPSzkolenia BHP opierają się zazwyczaj na dwóch rodzajach instruktaży: ogólnym oraz stanowiskowym. Pierwszy dostarcza wiedzy z zakresu podstaw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz praw zawartych w Kodeksie Pracy. Są to również zasady pierwszej pomocy oraz przepisy dotyczące z regulaminu pracy. Natomiast drugi wariant dostarcza wiedzy na temat wykonywania pracy na danym stanowisku, ryzyka wynikającego z pełnionych obowiązków, sposobów zapewniania ochrony przed ryzykiem zawodowym i praw, które przysługują pracownikowi oraz pracodawcy.

Więcej…

 

Koncentracja - czym jest i jak ją poprawić?

Publikacje

KoncentracjaO koncentracji mówi się wiele: jak jest istotna oraz w czym pomaga. Zdolność koncentrowania uwagi pojawia się u dzieci, które rozpoczynają naukę w szkole. Co jednak dzieje się z nią później? Czy zawsze tak samo skutecznie skupiamy się na danym zadaniu? Oczywiście nie, dlatego warto poznać ciekawe i proste sposoby na stymulowanie koncentracji uwagi, co okaże się pomocne zarówno w szkole, pracy, jak i w domu.

Więcej…

   

Jak zmotywować się do nauki?

Publikacje

MotywacjaNauka, czyli proces przyswajania wiedzy towarzyszy nam przez całe życie. Wciąż czegoś się uczymy, czynimy to chętniej lub mniej. Motywacja jest jednak niezmiernie istotna, gdyż warunkuje zarówno efektywność uczenia się, jak również czas, jaki zajmuje nam przyswojenie danego materiału.

Więcej…

 

Pedagogika specjalna - istota, działy. Jak zostać pedagogiem specjalnym?

Pedagogika

Pedagogika specjalnaPedagogika to nauka to nauczaniu, czyli dziedzina wiedzy, zajmująca się procesem edukacji, zarówno kształceniem, jak i wychowywaniem. Istnieje wiele jej kierunków, jednym z nich, który ostatnimi laty wyjątkowo prężnie się rozwija, jest pedagogika specjalna.

Przedmiotem jej działań jest kształcenie oraz wychowanie, a podmiotem - osoby, które wymagają określonego wsparcia z uwagi na różnorodne bariery, uniemożliwiające im kształcenie się w standardowy sposób, jak i też przejawiające wyjątkowe zdolności, wykraczające ponad program.

Więcej…

   

Pismo - zasady redagowania pism

Pomocnik

piątek, 10 marca 2017

Pisanie pismaPismo nie jest tylko chaotycznym zlepkiem myśli przenoszonej na papier. Musi być zredagowane według konkretnych zasad z wykorzystaniem tak zwanych części składowych pisma. Do wspomnianych części składowych pisma zalicza się: nagłówek, nazwa i adres odbiorcy, znaki powoławcze, określenie przedmiotu sprawy, treść, podpis, elementy dodatkowe.

Więcej…

 

Oligofrenopedagogika, czyli o nauczaniu osób niepełnosprawnych intelektualnie

Pedagogika

OligofrenopedagogikaDostęp do edukacji obejmuje dziś praktycznie wszystkich, od dzieci aż po osoby starsze. Pedagogika, jako nauka o nauczaniu, zajmuje się także edukowaniem osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Dziedziną pedagogiki, która się w tym specjalizuje jest oligofrenopedagogika.

Więcej…

   

Andragogika, czyli o uczeniu dorosłych

Pedagogika

AndragigikaO tym, że uczyć się powinni dzieci i młodzież wiemy doskonale, każdy maluch kiedyś z przedszkolaka stanie się uczniem, później w wielu przypadkach studentem i dalsza ścieżka jego edukacji potoczyć się można na wiele sposobów. Uczyć się można przez całe życie i powinniśmy to robić, aby stale wzbogacać swoją wiedzę oraz poszerzać wachlarz umiejętności. Dziedziną pedagogiki, która zajmuje się nauczaniem osób dorosłych jest andragogika.

Więcej…

 

Rewalidacja jako proces wychowawczy i terapeutyczny

Publikacje

RewalidacjaZ terminem rewalidacji spotykamy się w wielu sytuacjach, gdyż pojęcie to ma bardzo szerokie znaczenie. Ogólnie rzecz ujmując, oddziaływaniami rewalidacyjnymi nazywamy te, które kierowane są do osób niepełnosprawnych w celu ich rehabilitacji, czyli przywrócenia możliwie jak najlepszej sprawności. Jak wygląda to w praktyce? Komu przysługują zajęcia rewalidacyjne i jak je otrzymać?

Więcej…