Edukacja

Grupa rówieśniczaZasady i metody nauczania - zmiany na przestrzeni lat, współczesne wyzwania

Obecnie młody człowiek nie jest tak ściśle związany z rodziną, jak było to w przeszłości, ponieważ j

System Edukacji w UKABC systemu edukacji w UK

Niniejszy artykuł jest skierowany do osób mieszkających w Wielkiej Brytanii, których dzieci się uczą

Prywatna szkoła a publicznaSzkoły publiczne i prywatne - podstawowe różnice

Podstawowe, fundamentalne i zasadnicze różnice pomiędzy szkołami publicznymi i prywatnymi, czyli nie

Edukacja w JaponiiEdukacja, szkolnictwo, szkoła w Japonii

Japonia jest krajem nowoczesnym, protoplastą nowych technologii. Jej szybki rozwój jest skutkiem cią