Edukacja

Matematyka Skuteczne nauczanie matematyki - trudna sztuka, ale nie niemożliwa!

Matematyka zyskała w pewnych miejscach bardzo złą reputację jako prawdziwy "postrach uczniów". Nie m

System Edukacji w UK ABC systemu edukacji w UK

Niniejszy artykuł jest skierowany do osób mieszkających w Wielkiej Brytanii, których dzieci się uczą

Sprawdziany przekrojowe Sprawdziany przekrojowe - na co zwrócić uwagę podczas sprawdzania wiedzy uczniów? Specyfika sprawdzianów

Praca z uczniami to nie tylko kilka lekcji w ciągu dnia, ale też liczne godziny spędzone na opracowy

Prywatna szkoła a publiczna Szkoły publiczne i prywatne - podstawowe różnice

Podstawowe, fundamentalne i zasadnicze różnice pomiędzy szkołami publicznymi i prywatnymi, czyli nie

Pomoce dydaktyczne w szkole podstawowej Pomoce dydaktyczne w szkołach podstawowych

Według NIK, wszystkie szkoły podstawowe, w których funkcjonują klasy I - III, czyli klasy wczesnoszk

Edukacja w Japonii Edukacja, szkolnictwo, szkoła w Japonii

Japonia jest krajem nowoczesnym, protoplastą nowych technologii. Jej szybki rozwój jest skutkiem cią

Bezpieczeństwo w szkole Program bezpieczeństwo w szkole

Program bezpieczeństwo w szkole Każdy rodzic niezależnie od miejsca zamieszkania chciałby, aby jego

Bezpieczeństwo na drogach Program bezpieczeństwo na drodze - wychowanie komunikacyjne

Program bezpieczeństwo na drogach. Stworzenie bezpiecznych warunków poruszania się zarówno pieszych

113 Nowoczesne sposoby na pozyskiwanie wiedzy

Obecnie, sposobów na zdobywanie wiedzy jest naprawdę wiele. Można zdecydować się na sposoby tradycyj

103 Różne szczeble edukacji

Szczeble edukacji Edukacja zaczyna się już bardzo wcześnie, kiedy zaczynamy uczyć się chodzić, mówić

105 Edukacja w Polsce

Kilkuletnie dziecko zostaje posłane do przedszkola nie tylko dlatego, że rodzice muszą pracować, ale