Informacje

ReedukacjaReedukacja - praca z dzieckiem z dysleksją

Reedukacja - praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. Podstawowymi probl

Zmiana kierunku-studiówZmiana kierunku studiów - kiedy warto?

Zmiana kierunku studiów to decyzja dość ryzykowna. Student nie zawsze wychodzi na niej dobrze. Najle

Kierunki studiówCiekawe i przyszłościowe kierunki studiów

Każdy absolwent szkoły średniej, decydujący się na studia wyższe, stoi przed ważnym wyborem. Kontynu

kursy szkoleniaOgłoszenia: kursy, szkolenia

Ogłoszeń dotyczących szkoleń jest bardzo dużo, trudno wybrać jedną z wielu, jednak dużo firm korzyst