Spostrzeganie... nieprawidłowe oddziaływania środowiska, zaniedbanie, itp. Psychologia społeczna bada też spostrzeganie siebie i innych, w tym teorię atrakcyjności, opierającą ...

... które składają się na inteligencje emocjonalną. Sa to: spostrzeganie emocji, rozumienie ich, myślenie wspierane emocjami oraz zdolność do kierowania emocjami. ...

... nieadekwatność spostrzegania oraz błędne decyzje w zakresie wyboru sposobu zachowania (Ratalewska, 2013). Spostrzeganie społeczne stanowi element szerokiego ...

... zaburzonych funkcji analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego. Od sprawności tych analizatorów zależy spostrzeganie wzrokowe, słuchowe, ...

Percepcja - terminologia psychologiczna, percepcja społeczna Co to jest percepcja? W terminologii psychologicznej przez percepcję (spostrzeganie, ...

Samoocena - poczucie własnej wartości

Edukacja/Rozwój osobisty

... siebie jest niezwykle przydatna w szkole, pracy jak i w licznych sytuacjach, które napotykamy w naszym życiu. Spostrzeganie siebie - niebagatelny wpływ ...