Jak nabyć prawo do urlopu szkoleniowego?

BR

Urlop szkoleniowyW Kodeksie pracy można znaleźć informacje o różnych urlopach. Jednym z mniej popularnych jest urlop szkoleniowy. Ten przysługuje osobom uczącym się, choć nie zawsze. W jaki sposób nabyć prawo do urlopu szkoleniowego?

Nie każdy pracownik myśli o tym, by się dokształcać. Część osób pracujących uważa, że dotychczas nabyte umiejętności i doświadczenie pozwolą im znaleźć posadę nawet wówczas, gdy za dalszą współpracę podziękuje dotychczasowy pracodawca. Pracownicy, którzy przeciwnie - chcą się dalej dokształcać i zdobywać nowe umiejętności - powinni odbyć rozmowę z przełożonym. Zgodnie z przepisami znajdującymi się w Kodeksie pracy, istnieje możliwość, by pracodawca ponosił część kosztów związanych ze dokształcaniem się swojego podwładnego. Wówczas też pracownik może liczyć na urlop szkoleniowy.

Rodzaje urlopów - czym jest urlop szkoleniowy?

W Kodeksie pracy uregulowane zostały wszystkie urlopy, jakie mogą przysługiwać pracownikowi w związku z wykonywaniem pracy na podstawie umowy o pracę. Urlop szkoleniowy jest o tyle ciekawy, że pomaga pracownikowi w zdobyciu dodatkowych uprawnień czy umiejętności. Wszystko dlatego, że dzięki niemu zatrudniony otrzymuje dni wolne, pozwalające mu przygotować się do egzaminów.

Poza dniami, jakie pracownik może otrzymać na przygotowanie się do egzaminów, nie można zapomnieć o innych udogodnieniach. Jeżeli pracodawca zgodzi się na to, by jego pracownik podnosił kwalifikacje zawodowe, to będzie zobowiązany np. zwolnić go z części dnia (lub całości, jeżeli będzie to konieczne), by jego podwładny mógł punktualnie przybyć na zajęcia.

Konieczna jest umowa

Pracownik chcący mieć prawo do urlopu szkoleniowego jest zobowiązany nie tylko uzyskać zgodę swojego pracodawcy, lecz także podpisać z nim umowę. To właśnie w tej powinny zostać określone zarówno uprawnienia, jak i obowiązki każdej ze stron. Dzięki umowie pracownik dokładnie wie, na co może liczyć, wykonując swoją pracę.

Pracodawcy, którzy decydują się na ułatwienie swojemu podwładnemu dokształcania się, nierzadko są zainteresowani podpisaniem dodatkowego dokumentu o zakazie konkurencji. Czy jest ten dokument i dlatego jest tak ważny z punktu widzenia pracodawców, przeczytać można na stronie www.praca-ruda.pl.

Na ile dni można liczyć?

Podpisanie umowy to moment, w którym pracownik powinien wiedzieć, jakie ma prawa i co dokładnie mu przysługuje. Wymiar urlopu szkoleniowego nie jest ustalany między zainteresowanymi stronami - informacje o nim można znaleźć w Kodeksie pracy. W zależności od tego, do jakiego egzaminu podchodzi pracownik, może on liczyć na:

  • 6 dni, gdy przystępuje go egzaminów eksternistycznych,
  • 6 dni, gdy przystępuje do egzaminu maturalnego,
  • 6 dni, gdy przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  • 21 dni, gdy przygotowuje pracę dyplomową i gdy przygotowuje się do przystąpienia do egzaminu dyplomowego.

Pracodawca powinien udzielić pracownikowi dni wolnych w te dni, które są dla niego dniami pracy. W praktyce oznacza to, że nie zatrudniony nie może dostać np. wolnej soboty, jeżeli zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy jest to dla niego dzień wolny.


KoncentracjaO koncentracji mówi się wiele: jak jest istotna oraz w czym pomaga. Zdolność koncentrowania uwag


Kursy językowe z dostawąWrażenie szklanego sufitu podczas nauki języka angielskiego doświadcza wiele dorosł


PsychologPsycholog to obecnie popularna specjalizacja. Psychologia to też ciągle bardzo modny kie


Trening interpersonalnyPodczas treningu uczestnicy spotykają się twarzą w twarz, oddziaływ