Jak wycenić firmę - metody i przykłady

Wycena firmyWycena firmy jest niezbędna w przypadkach transakcji związanych ze zbyciem przedsiębiorstwa. Warto wiedzieć jak profesjonalnie się nią zająć.

Wycena przedsiębiorstwa - poproś o pomoc profesjonalistę

Wycena firmy to skomplikowany proces, w dodatku nie ma ściśle podanych przez prawo wskazówek dotyczących jego przeprowadzenia. Jeśli prześledzić by obowiązujące prawodawstwo, znajdziemy przepisy odnoszące się do wyceny aktywów i pasywów, akcji i umarzanych udziałów. Nie sprecyzowano nawet tego, kto uprawniony jest do dokonania wyceny. Podstawowe więc zagadnienie to: wycena firmy - kto może ją przeprowadzić?

Wyceny firmy dokonać może tak naprawdę każdy, kto ma odpowiednie kwalifikacje i umie tego dokonać. W praktyce zazwyczaj robią to rzeczoznawcy (np. z rzeczoznawcy.net.pl), osoby mające tytuł biegłego rewidenta. Istotne jest tu doświadczenie i znajomość rynku. Zaniżona wartość spółki może sprawić, że nie zarobimy wystarczająco na umowie sprzedaży, z kolei zwiedzeni zawyżoną kwotą możemy podjąć złe decyzje, działając w zarządzie.

Kiedy potrzebna jest wycena

Kiedy będziemy dokonywać wyceny naszej firmy? Jest ona istotna gdy przygotowujemy się do fuzji lub przejęcia. Wycena ma także niebagatelne znaczenie w momencie gdy musimy podjąć wewnętrzne decyzje o dalszym działaniu przedsiębiorstwa i chcemy wiedzieć jakim majątkiem naprawdę operujemy. Do dokonania takiej wyceny stosuje się zróżnicowane metody - dochodowe, majątkowe i porównawcze.

Metody wyceny

Wśród metod wyceny wyróżnić można na przykład metody dochodowe. Polegają one na tym, aby wyliczyć na ile przedsiębiorstwo jest w stanie wygenerować w przyszłości dochód. W uproszczeniu można powiedzieć, że wartość przedsiębiorstwa określa się jako zdolność do zarobienia konkretnej kwoty "na czysto".

Istnieją również metody majątkowe, będące najbardziej tradycyjnymi. Wyliczenie wartości w ten sposób wymaga dokładnej znajomości bilansów finansowych przedsiębiorstwa - od aktywów odejmuje się bowiem wysokość zobowiązań. Firma jest wobec tego warta realnie tyle, ile posiada i generuje dochodu, przy uwzględnieniu wszelkiego rodzaju zobowiązań, takich jak na przykład długi.

Metody porównawcze z kolei mogą być zastosowane tylko jeśli naprawdę dobrze znamy rynek. Wycenianą spółkę porównuje się bowiem do innej, której dane są ogólnodostępne, a w swojej działalności i strukturze podobna jest do naszej. Ta metoda będzie jednak dawać nam najmniej dokładny pomiar.

Wycena firmy jest w niektórych sytuacjach niezbędna. Dla zabezpieczenia własnych interesów, warto zadbać o to, aby została przeprowadzona z należytą starannością i rzetelnością.