Jak założyć subkonto w fundacji?

Subkonto w fundacjiSubkonto w fundacji to wygodny, prosty i szybki sposób na zbieranie środków niezbędnych do leczenia i rehabilitacji. Subkonto umożliwia przekazywanie darowizn, wpłat od osób prywatnych i firm oraz 1% podatku w ramach zeznania podatkowego konkretnym osobom, które borykają się z wieloma problemami zdrowotnymi. Jest to bezpieczny i przejrzysty dowód na to, że danej osobie pomagają ludzie dobrej woli, a pieniądze, które od nich otrzymała, faktycznie pozwalają na pokrywanie wskazanych wydatków: leczenia, transportu i sfinansowania podstawowych potrzeb życiowych.

Czym jest subkonto w fundacji?

Subkonto to praktyczne narzędzie księgowania środków finansowych na rzecz konkretnej osoby, która wymaga wsparcia. Zbiórka tych środków prowadzona jest przez fundację lub inną organizację pożytku publicznego w ramach jednego, ogólnego konta w banku. Przykładem prężnej fundacji, która oferuje możliwość założenia subkonta, jest Fundacja AVALON, która od wielu lat zajmuje się niesieniem pomocy osobom z niepełnosprawnością lub poważnie, przewlekle chorym. Każdy Podopieczny Fundacji może mieć własny numer subkonta i ten numer umożliwia wpłatę darowizn albo 1% podatków z myślą o tej właśnie osobie. Osoba, która liczy na pomoc i dysponuje subkontem, może przekazywać informacje o swoich potrzebach i numerze rodzinie, przyjaciołom, znajomym, a nawet osobom nieznanym za pośrednictwem ulotek, listów, maili, plakatów, stron internetowych albo przez social media.

1% podatku bez subkonta?

1% podatku od każdego podatnika często zasila konta fundacji. Jest to prosty sposób na podzielenie się swoim podatkiem z organizacją pożytku publicznego lub konkretną osobą, pod warunkiem, że ma ono subkonto. 1% podatku można zbierać tylko za pośrednictwem fundacji. Wspomniana już Fundacja AVALON - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym umożliwia swoim Podopiecznym zbieranie tych środków na indywidualnych subkontach, ale także pośredniczy między ich odbiorcą a Urzędem Skarbowym. Gwarantuje też, że każdy właściciel subkonta może na bieżąco sprawdzać stan zebranych środków.

Fundacja

Kto może założyć subkonto?

Fundacje bardzo często są ukierunkowane na pomoc konkretnym osobom. Fundacja AVALON skupiła się przede wszystkim na pomocy pacjentom przewlekle chorym oraz z niepełnosprawnością, niezależnie od ich wieku. Zgłosić się więc mogą do nich właśnie tacy pacjenci oraz ich najbliżsi, jeśli chcą uzyskać dla nich pomoc finansową.

Jak założyć subkonto w Fundacji AVALON?

Założenie subkonta w fundacji dla osób z niepełnosprawnością lub chorych nie jest trudne i przez cały ten proces przeprowadzają pracownicy fundacji. Wystarczy skontaktować się osobiście, telefonicznie, mailowo lub przez formularz kontaktowy, który dostępny jest na stronie internetowej Fundacji AVALON. Na niej znaleźć można także druki niezbędne do założenia subkonta. Należy wypełnić, podpisać oraz przesłać lub przekazać osobiście dokumenty Porozumienie i Regulamin.

W przypadku, kiedy przyszłym Beneficjentem pomocy jest osoba niepełnoletnia albo bez pełni praw, dokumenty te musi podpisać opiekun prawny: rodzic lub opiekun prawny. Niezbędne będą też wszelkie dokumenty dotyczące stanu medycznego pacjenta czy orzeczenia o niepełnosprawności. Dokumenty te weryfikowane są przez Fundację, a jeśli wszystko jest jasne, subkonto zostaje założone w maksymalnie 3 dni. Nad wszystkim czuwają osoby doświadczone, więc proces nie jest ani skomplikowany, ani uciążliwy i właściwie każdy Podopieczny Fundacji AVALON poradzi sobie znakomicie. Dowiedz się więcej, dlaczego warto założyć subkonto w Fundacji Avalon https://zalozsubkonto.pl.

Osoby z niepełnosprawnością

Jak zbierane są środki na subkoncie?

Każdy, kto stanie się Podopiecznym Fundacji AVALON i ma swoje subkonto, może zbierać środki w formie darowizn od osób fizycznych oraz firm, które zdecydują się go wesprzeć. Środki te, co do złotówki są księgowane i mogą być wydane tak, jak życzy sobie tego Beneficjent, pod warunkiem jednak, że mieszczą się w celach statutowych Fundacji. Pieniądze te mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji, na leki, dojazdy do lekarza lub turnusy rehabilitacyjne, na dostosowanie mieszkania do wymogów osoby poruszającej się na wózku czy leżącej. Można z nich pokryć koszty codziennego życia, zakup sprzętu niezbędnego do poruszania się czy do opieki nad osobą z niepełnosprawnością. Lista jest bardzo długa i uwzględnia różne wydatki. Wystarczy przesłać do Fundacji wniosek i dokumenty świadczące o tym, jakie trzeba było ponieść koszty albo jaką sumę trzeba zapłacić. Wniosek taki jest realizowany w maksymalnie 3 dni.

Subkonto w Fundacji AVALON - realna pomoc

Nikt nie wie lepiej, czego najbardziej potrzebuje, od samego chorego lub osoby, która ma pod opieką osobę chorą lub z niepełnosprawnością. Jednocześnie zwykle są to osoby niezamożne, z bardzo ograniczonymi środkami finansowymi, bez możliwości zarobkowych lub z możliwościami bardzo ograniczonymi. Pieniądze z subkonta, którymi można elastycznie dysponować, są olbrzymią, realną pomocą, ponadto zbierane są i wydawane zgodnie z prawem i pod kontrolą. Jest to bezpieczne rozwiązanie zarówno dla osób w potrzebie, jak i dla tych, którzy chcą podzielić się tym, co mają i wpłacić środki wybranej przez siebie osobie.

Realna i bezinteresowna pomoc

Komentarze