Jak zostać tłumaczem?

Jak zostać tłumaczem?Doskonała znajomość języka obcego to za mało, by zostać dobrym tłumaczem. Sprawdź, jakimi cechami musi odznaczać się dobry tłumacz i na czym polega specyfika tego zawodu.

Wymogi formalne w zawodzie tłumacza

Tłumacz (nie mówimy tu o tłumaczu przysięgłym) nie jest formalnie zobowiązany do legitymowania się dyplomem żadnej szkoły, zaświadczeniem o ukończeniu kursów, czy jakimkolwiek zaświadczeniem, że faktycznie zna język. Jeśli jednak weźmiemy pod lupę dobrych tłumaczy, okaże się, że mają za sobą studia wyższe, często ze specjalizacją translatoryka. Tylko faktyczna, głęboka znajomość danego języka pozwala godnie zarabiać w zawodzie tłumacza. Osoby, które mogą poszczycić się co najwyżej ukończeniem kursu językowego na poziomie podstawowym, nie mają de facto odpowiednich kwalifikacji do pracy w zawodzie tłumacza. Tym bardziej tłumacz przysięgły powinien móc pochwalić się dogłębniejszą wiedzą na temat wybranego języka.

Nauka języka - im wcześniej, tym lepiej

Chociaż od uczniów młodszych klas szkół podstawowych trudno oczekiwać sprecyzowanych planów na przyszłość, w praktyce okazuje się, że to właśnie osoby, które od dziecka uczyły się języka, najlepiej nadają się do zawodu tłumacza. Jeśli jednak decyzja przyjdzie później, to nadal nic straconego. Poza nauką języka w szkole publicznej warto zapisać się na dodatkowe kursy językowe, czytać książki i gazety w wybranym języku, oglądać filmy, słuchać radia, korzystać z możliwości wymiany międzyszkolnej i studenckiej - jednym słowem poznawać język na wiele sposobów. Lingwistyka stosowana to kierunek studiów, który poza znajomością języka oferuje także poznanie nowatorskich metod i technik tłumaczeń oraz narzędzi przydatnych w zawodzie tłumacza. Wśród nich niezbędne są nowoczesne programy komputerowe pisane specjalnie z myślą o tłumaczeniach.

Cechy dobrego tłumacza

Specyfika zawodu tłumacza wymaga pracy w pojedynkę. Osoby, które jak ryba w wodzie czują się w dużym zespole, raczej nie sprawdzą się w tej profesji. Tu niezbędne jest wręcz zamiłowanie do pracy w samotności, umiejętność planowania, zorganizowania sobie pracy, cierpliwość, skrupulatność i dokładność. Tłumaczenie dokumentów wymaga czasu i skupienia.

Ponadto, o czym na ogół się nie mówi, dobry tłumacz musi móc pochwalić się doskonałą znajomością języka ojczystego. Na nic perfekcyjnie opanowany język obcy, jeśli tłumacz nie potrafi zastosować właściwej składni i ustrzec się w błędów językowych przy przekładzie na polski.

Pierwsze kroki w zawodzie

W każdym zawodzie początki mają prawo być trudne, nie inaczej jest w zawodzie tłumacza. Nikt nie zaczyna od tłumaczenia opasłych tomów powieści czy specjalistycznych tekstów. Początkującemu tłumaczowi trudno jest wyrobić sobie pozycję na rynku, stąd dobrym rozwiązaniem jest zatrudnienie się w biurze tłumaczeń w charakterze stażysty. Początki często związane są z pracą za darmo czy za "wpis do portfolio". I chociaż nikt nie lubi pracować za darmo, trzeba się z takimi początkami liczyć. To niezbędne, by poznać tajniki zawodu od strony praktycznej i dostać referencje, które ułatwią początkującemu tłumaczowi samodzielne pozyskanie klientów.

Specjalizacja

Wyniesiona ze studiów znajomość języka obcego nie upoważnia do tłumaczenia specjalistycznych tekstów z dziedziny medycyny, biotechnologii, nauk ścisłych, mechaniki, prawa itp. Tu potrzeba odrębnych studiów i przede wszystkim dobrej znajomości wybranej dziedziny w języku polskim. Nie wystarczy opanować dużej liczby wyspecjalizowanego słownictwa, by pretendować do miana tłumacza - specjalisty w określonej tematyce. Wiedzę specjalistyczną można zdobyć na studiach podyplomowych i kursach, także online. Nie można zapomnieć też o bieżących szkoleniach. Języki bowiem żyją, zmienia się słownictwo, terminologia, składnia, czasem nawet ortografia. Dobry tłumacz nie może o tym wszystkim nie wiedzieć.

Jeśli tłumacz chce zostać tłumaczem przysięgłym, musi zdać egzamin państwowy. Tłumaczenia przysięgłe obejmują nie tylko tłumaczenia dokumentów, ale także tłumaczenia "na żywo", np. przy ślubach mieszanych, czy w sądach.

Artykuł powstał we współpracy z www.mct-tlumaczenia.pl.

Ocena: 5.0