Jakie studia wybrać?

Kierunki studiów

Jakie studiaJakie studia wybrać?
Jak sprawić aby podjęta przez nas decyzja o wyborze studiów, okazała się trafna i przyniosła pozytywne konsekwencje w przyszłości? Te sztandarowe pytania, stawiane przez przyszłych studentów, pojawiają się co roku i ciągle stanowią istotny dylemat dla osób, które dopiero zaczynają wchodzić w dorosłe życie. Decyzja jest stricte merytoryczna, a o wadze problemu wyboru studiów świadczy wysoki wskaźnik bezrobocia wśród młodych ludzi, oscylujący w granicach 26 procent.

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest: słabość rynku pracy, nieodpowiedni sposób kształcenia na polskich uczelniach, a przede wszystkim źle wybrany kierunek studiów. W swoim artykule postaram się ułatwić Tobie wybór studiów, aby za pomocą zastosowania danych statystycznych, w postaci rankingu uczelni czy statystyk poszczególnych kierunków w dziedzinie nastawionej na przyszłość, sprawić iż będzie to wybór mądry oraz podjęty z należytą starannością i rozwagą, nie zaś pochopnie czy też spontanicznie.

1. Przy wyborze studiów nie kieruj się sugestiami rodziców, kolegów czy aktualnymi trendami

Porady osób trzecich nie powinny stanowić najważniejszego wyznacznika, pomocnego przy wyborze studiów. Oczywiście, należy je brać pod uwagę i traktować je jako kolejne źródło informacji, nie zaś jako podstawowe - to musi być Twoja indywidualna decyzja, podjęta świadomie i nie oparta na przymusie osoby z zewnątrz, gdyż tylko Ty ponosisz konsekwencje swych decyzji. Przede wszystkim, samodzielnie zdobądź wiedzę na temat kierunków i uczelni, które z Twojego punktu widzenia wydają Ci się atrakcyjne.

2. Wybieraj kierunek studiów przystający do Twoich aktualnych preferencji - zastanów się, jakie masz umiejętności i zainteresowania

Każdy z nas w przeszłości zdawał sobie sprawę, że nauka określonej grupy przedmiotów przychodzi łatwiej, innych z kolei trudniej. Uwarunkowane jest to indywidualnymi możliwościami przyswajania informacji oraz naszymi zamiłowaniami do dwóch kategorii nauk:
a) nauki ścisłe - w których dokładnie opisuje się zjawiska, a także weryfikuje się hipotezy za pomocą doświadczeń i dowodów matematycznych
b) nauki humanistyczne - tu przedmiotem badań jest człowiek, jego natura oraz twórczość; od pierwszej grupy różniąca się tym, iż nie można ująć przedmiotu ich badań      w sposób matematyczny

Błędna ocena własnych możliwości oraz preferencji, dotyczących konkretnej  grupy nauk, niesie ze sobą fatalne następstwa przy wyborze kierunku studiów. Bowiem jeśli postawimy wniosek, że jeśli dana jednostka, kierująca się poradami najbliższych czy aktualnym rankingiem uczelni i kierunków,  podejmie ryzyko i zdecyduje się na studia o profilu związanym z naukami humanistycznymi czy ścisłymi, a sama będzie prezentować z goła odmienne zamiłowania, to w takim przypadku studia staną się uciążliwe i niesatysfakcjonujące. Doskonale wiemy, że nauka nielubianego przedmiotu stanowi obciążenie dla naszych półkul mózgowych i głównie jest mało efektywne, poprzez wydłużanie czasu pracy. To wszystko sprawia, że student zmuszony jest do poświęcania uwagi na jednym działem, nie nadążając nad innym, co skutkuje oblewaniem studiów z konkretnych przedmiotów, mimo faktu zaliczenia pozostałych grup, nawet na wysoką ocenę. Po tak przykrym doświadczeniu, student zazwyczaj kończy swoją przygodę ze studiami, wyrabiając negatywną opinię iż bycie studentem/ką to za wysokie progi i pozostaje bez środków do życia.

Aby uniknąć podobnych błędów warto zapoznać się z przykładowymi pytaniami , aby lepiej określić swój potencjał:

  • Czego uczysz się szybciej niż inni?
  • Co robisz dobrze, lepiej niż inni?
  • Którą z codziennych aktywności mógłbyś zajmować się częściej?
  • Jakie masz hobby?
  • Które z przedmiotów szkolnych najbardziej Ci odpowiadają, a które są Twoją „piętą achillesową"?
  • Czy lepiej radzisz sobie pracując z danymi lub liczbami, czy raczej wolisz przebywać z ludźmi i z nimi rozmawiać?

3. Zwracaj uwagę na prowadzone rankingi uczelni i kierunków

Kierowanie się modą czy trendami winno być postrzegane jako element pomocniczy, nie przesądzający o dokonanym wyborze. Jednakże rankingi szkół wyższych stanowią istotne kompendium wiedzy o aktualnym stanie polskiego szkolnictwa, przy tym są bardzo wiarygodne. Wpisana jest tu bowiem wizja uczelni idealnej - model, który co roku

Kapituła dopasowuje do zmieniającej się społecznej, gospodarczej i akademickiej rzeczywistości. Działalność uczelni ,objętych tym rankingiem, jest analizowana z uwagi na następujące kryteria: prestiż, innowacyjność, umiędzynarodowienie, potencjał naukowy, efektywność nauczania oraz warunki studiowania. Uczelnia idealna prowadzi badania na światowym poziomie, jest prężna, blisko powiązana z rynkiem pracy oraz gospodarką i stwarza studentom jak najlepsze warunki do studiowania. W duchu i działaniu jest innowacyjna i międzynarodowa.

4. Korzystaj z podstawowych źródeł informacji o studiach - danych uczelniach

Korzystaj z Internetu, dni otwartych uczelni, informatorów maturalnych, witryn internetowych szkół czy serwisów społecznościowych.

Za pomocą Internetu możemy dowiedzieć się wielu ciekawych informacji dotyczących wybranego kierunku, który przypadł Tobie do gustu. Bierzesz pod uwagę politologię, iberystykę, administrację publiczną lub inżynierię biomedyczną? Czy jesteś pewien, co kryje się pod tymi nazwami? Kim jest logistyk? Czym zajmuje się zawodowo kulturoznawca? Gdzie pracuje metalurg? Do jakiej pracy przygotowuje europeistyka? Jakie warunki pracy ma geodeta? Sprawdź specjalizacje na interesujących Cię kierunkach i możliwości zatrudnienia po ukończeniu studiów. Wszystkie te informacje znajdziesz w Internecie. Dni otwarte to okazja do przyjrzenia się wybranej szkole, porozmawiania z pracownikami, uzyskania szczegółowych informacji. Wiele uczelni przygotowuje też w tym dniu interesujące wykłady, spotkania i imprezy tematyczne. Na portalach społecznościowych poszukaj wypowiedzi byłych lub aktualnych studentów - oni wiedzą najlepiej, jak uczelnia funkcjonuje.

  • Zmiana kierunku studiów

Wybór studiów - uczelni i specjalizacji to ważny krok w życiu. To, jak będziesz wspominał czasy studenckie nie zależy jednak tylko od profilu kształcenia, który obierzesz. Zaangażuj się   w życie uczelni - bierz udział w różnorodnych wydarzeniach, korzystaj z propozycji dokształcania i spędzania wolnego czasu, które oferuje szkoła. Nawiązuj znajomości i dbaj   o praktyczne aspekty kształcenia np. przez odbywanie praktyk lub stażów. To wszystko zaprocentuje lepszym przygotowaniem do wejścia na rynek pracy oraz niezapomnianymi przyjaźniami i doświadczeniami z okresu studiów.

25 Votes


Studia prawniczePrzy wyborze studiów należy kierować się przede wszystkim własnymi zainteresowani


Popularne kierunki studiówPolskie uczelnie co roku publikują listy, jakie kierunki studiów były n


Odnawialne źródła energiiGdy zastanawiamy się nad tym, jaki kierunek przyszłych studiów


EnergetykaZmniejszające się zasoby paliw kopalnych zmuszają do poszukiwania alternatywnych metod produkcji ene