Kurs Excel - zwiększ wydajność swojej firmy

Kurs ExcelExcel - komponent oprogramowania biurowego Microsoft Office posiada ponad 200 zainstalowanych funkcji, które można wdrażać w firmie w zależności od specyfiki jej funkcjonowania. Każdy arkusz obejmuje zagadnienia matematyki, logiki, logistyki, statystyki oraz różnego rodzaju operacje do przeprowadzania na bazach danych czy tekstach. Z tego narzędzia można korzystać intuicyjnie, na podstawowym poziomie, ale też już całkowicie profesjonalnie, po przygotowaniu, jakie daje szkolenie z Excel.

Excel a wydajność firmy

Arkusz kalkulacyjny Excel ułatwia, przyspiesza i usprawnia wszelkiego rodzaju działania biurowe. Zakres wykorzystania programu zależy od potrzeb, ale najczęściej stosuje się go do planowania, porządkowania, księgowania, zarządzania czasem i sprawozdawczości. To jedno z najbardziej inteligentnych narzędzi jakie są dostępne w tej chwili do zarządzania organizacją. Podstawową zaletą aplikacji Excel jest automatyzacja czynności. Oznacza to, że raz wygenerowany dokument, oparty na wprowadzonych makrach, można wykorzystywać wielokrotnie, przyspieszając w ten sposób pracę całego zespołu.

Zarządzanie przychodami i wydatkami w firmie

Zarządzanie małą firmą można zacząć od otwarcia arkusza kalkulacyjnego. Dzięki niemu łatwo opanować zarówno rozchody jak i przychody firmy. Rozmieszczenie danych w tabelach umożliwia szybką i sprawną analizę oraz korektę kosztów i wydatków. Właściwie wygenerowany arkusz tworzy prognozę, oddaje statystykę, planuje, przypomina, oblicza wszelkie daniny. Jednym, wielofunkcyjnym narzędziem można opanować pełen zakres działania całej firmy. Sporządzić bilans miesięczny, zestawienia należności wobec każdego z kontrahentów, bazy klientów. Szkolenie z Excel, również online, przygotuje przedsiębiorcę do podstawowej obsługi tego narzędzia.

Kurs Excel

Excel w firmie wielozadaniowej

Statystyka i prognozowanie to kamienie milowe przedsiębiorstwa. Liczby na osi czasu to podstawa planowania rozwoju firmy. Trudno dzisiaj myśleć o funkcjonowaniu w biznesie bez osób przygotowanych do przetwarzania danych do celów planowania przyszłości, krótko i długoterminowej. Określenie celów a potem determinacja w ich osiąganiu to podstawa sukcesu przedsiębiorstwa. Arkusze kalkulacyjne, kilkoma wprowadzonymi poleceniami pokażą wszelkie zagrożenia dla stawianych celów a symulacje ustalą najkrótszą do nich drogę.

Bazy danych

Tworzenie baz danych klientów, szczególnie w świetle nowych przepisów Rodo, to zadanie wymagające i żmudne. Jednak największym z wyzwań dla przedsiębiorcy jest obsługa takiego zbioru. Customer Relationship Management, czyli zarządzanie relacjami z klientami to ważna a często podstawowa funkcja o charakterze nie odtwórczym, ale twórczym dla firmy. Arkusz Excel połączony z historią sprzedaży i optymalnymi wskaźnikami dla KPI wystarczy, by opanować handlowe kontakty.

Szkolenie z Excel

Kurs Excel to jedna z najczęściej oferowanych usług szkoleniowych kierowanych do małego średniego przedsiębiorstwa. Korzyści wynikające z opanowania tego narzędzia pracy widoczne są w dłuższym okresie czasu. Kursy stacjonarne i online przygotowują do zarządzania każdą organizacją traktując umiejętność posługiwania się Excelem jako bazę do zdobywania kolejnych stopni wtajemniczenia.