Kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kursy pedagogiczneOsoby, które planują prowadzić praktyczną naukę zawodu, muszą posiadać do tego celu odpowiednie przygotowanie. W tym celu konieczne jest uczestnictwo w kursach pedagogicznych, które przekazują niezbędną wiedzę. Czego uczą tego rodzaju kursy i gdzie można z nich skorzystać?

Głównym celem kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu jest przekazanie niezbędnej wiedzy i umiejętności do pracy jako instruktor praktycznej nauki zawodu. W trakcie kursu porusza się tematykę pedagogiki, psychologii, metodyki oraz praktyki metodycznej.

Dla kogo przeznaczone są kursy?

Wszystkie osoby, które zajmują się przyuczaniem do praktycznej nauki zawodu, muszą posiadać zakończony kurs pedagogiczny. Dotyczy to w szczególności mistrzów oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, wykładowców w trakcie kursów praktycznej nauki zawodu, a także osób, które posiadają własne przedsiębiorstwa i chciałyby przyjmować uczniów na praktyki. Kursy wybierają w związku z tym pracownicy i właściciele zakładów usługowych, na przykład zakładów stolarskich, fryzjerskich, zakładów mechanicznych, placówek handlowych, a także zakładów produkcyjnych. W kursie mogą uczestniczyć także inne osoby, które chciałyby uzyskać potrzebne im kwalifikacje pedagogiczne.

Wymagania wstępne dla uczestników kursu

Kursy skierowane są do osób, które posiadają odpowiednie przygotowanie - instruktorów praktycznej nauki zawodu posiadających przynajmniej tytuł mistrza, a wtedy, gdy nie posiadają oni takiego tytułu, muszą posiadać odpowiednie przygotowanie pod kątem edukacji oraz staż pracy. Dokładne informacji na temat warunków przyjęcia na kurs znajdują się w par. 10 ust. 4 i 5 RMEN z 15 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626).

Czego uczy kurs pedagogiczny?

W trakcie kursu pedagogicznego poruszane są różnorodne tematy dotyczące w zakresie wiedzy pedagogiczno-psychologicznej i metodycznej i prowadzenia zajęć praktycznych. Po zakończonym kursie jego uczestnicy wiedzą, w jaki sposób organizować naukę danego zawodu na podstawie dokumentacji programowej oraz zasadami i przepisami obowiązującymi w zakładzie pracy. Dzięki nim praktykanci oraz stażyści mogą otrzymać wszystkie niezbędne informacje dotyczące zawodu, a także uczą się kultury pracy, organizacji stanowiska pracy, posługiwania się potrzebnymi narzędziami i urządzeniami.

Przebieg kursu

Kursy obejmują generalnie po 80 godzin edukacyjnych, które składają się na zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Kursy organizowane mogą być także jako internetowe z nauką przez platformę online. Nauka zakończona jest egzaminem sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności i przy pozytywnym zaliczeniu wydaniem odpowiednich dokumentów potwierdzających zakończenie kursu.

Adresy instytucji, które prowadzą kursy, można łatwo znaleźć przez internet i dowiedzieć się więcej o terminach i cenach, a także zapisać się na nie online.

Autor: www.agrosalon.pl.

Komentarze