Metoda 5S - podstawowe założenia

Metoda 5SMetoda 5S to nazwa metody organizacji pracy, która wykorzystuje pięć kroków. Ich nazwy pochodzą od japońskich słów: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu i Shitsuke.

Polskie odpowiedniki nazw tych kroków to: Sortowanie, Systematyka, Sprzątanie, Standaryzacja, Samodyscyplina.

Organizacja przestrzeni roboczej

Metoda 5S wskazuje jak zorganizować przestrzeń roboczą w sposób skuteczny i efektywny. Efekt taki można osiągnąć poprzez identyfikację i przechowywania wszelkich przedmiotów prac, narzędzi, wyposażenia, zapasów w sposób uporządkowany i zwizualizowany.

Praktyki 5S pomagają w sposób systemowy osiągnąć porządek na stanowisku prac. Wdrożenie 5S powoduje, że z miejsca pracy znikają nie potrzebna narzędzia i wyposażenie. Te które są niezbędne uzyskują swoje wyznaczone miejsce. Miejsce takie jest stałe i oznaczone w odpowiedni sposób, na przykłada przez etykietę, podpis lub obrysowany kontur narzędzia. Dzięki temu pracownik zawsze wie, gdzie są narzędzia i wie gdzie je odłożyć po zakończeniu pracy.

Wzrost ergonomii pracy

Wdrożona metoda 5S powoduje także wzrost ergonomii pracy. Wszystkie narzędzia są poukładane w takie sposób, aby były zawsze w zasięgu ręki. Uwzględnia się przy tym częstotliwość używania danego przedmiotu. Te narzędzia które używane są najczęściej, znajdują się najbliżej pracownika, aby łatwo i szybko mógł po nie sięgnąć. System 5S przyczynia się także, do zmniejszenia liczny zapasów na stanowisku prac, a przez to zmniejsza się bałagan. Na miejscu pracy znajduje się tylko tyle zapasów, ile jest potrzebne.

Dzięki zmniejszeniu liczby narzędzi na stanowisku pracy wzrasta ergonomia. Ergonomiczne stanowisko sprzyja szybszej pracy i dzięki temu fabryki, w których wdrożono praktyki 5S są bardziej efektywne. Pracownicy nie tracą czasu na szukanie odpowiednich narzędzi pomiędzy innymi - niepotrzebnymi. Ponadto porządek wynikający z wdrożenia metody 5S sprzyja bezpieczeństwu pracy. Zmniejsza się ilość zagrożeń, a co za tym idzie mniejsze jest również niebezpieczeństwo wypadku przy prac. Wypadek to w najlepszym scenariuszu przestój na stanowisku. W najgorszym natomiast, cierpienie ludzki, demotywacja innych pracowników oraz konieczność wypłacania wysokich odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu i sankcje prawne.

Udział pracowników we wdrożeniu 5S

System 5S jest równoznaczny z dużym udziałem pracowników w jego wdrożeniu. To pracownicy sami projektują ulepszenia na stanowisku pracy, a przez wzrasta ich zaangażowanie w pracę. Metoda 5S to możliwość bardzo dużych oszczędności pieniędzy i czasu dla każdego przedsiębiorcy, przy niewielkich nakładach na samo wdrożenie. Nie jest to sposób dla wybranych. Praktyki 5S można wdrożyć w niemal każdej firmie, czy to produkcyjnej czy usługowej. Znajduje również zastosowanie w urzędach. Wdrożenie nie wymaga specjalistycznych szkoleń. Najlepszą rekomendacją jest wdrożenie 5S w największych światowych korporacjach, takich jak Toyota, Samsung, General Motors, czy LG. Podążaj więc za światowymi liderami i wdrażaj praktyki 5S w swojej firmie.

Ocena: 5.0

Komentarze