Metoda Tomatisa - terapia słuchowa dla dzieci

Terapia słuchowa dla dzieciMetoda Tomatisa już od ponad pół wieku pomaga dzieciom i dorosłym w rozwijaniu uwagi słuchowej. W Polsce terapia ta od niedawna zyskuje na popularności. Co raz więcej poradni logopedycznych oferuje trening audio-psycho-fonologiczny w celu zwiększenia zdolności motorycznych  emocjonalnych i poznawczych. Jakiś czas temu powstało Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Metody Tomatisa. Na czym polega trening słuchowy profesora Tomatisa? Komu i w jaki sposób może pomóc? W tym artykule postaramy się udzielić jasnych i wyczerpujących odpowiedzi na te pytania.

ZABURZENIA ROZWOJU UWAGI SŁUCHOWEJ

W jakich sytuacjach możemy mówić o zaburzeniu rozwoju uwagi słuchowej? Możesz być bardzo zaskoczony efektem badań prowadzonych przez profesora Tomatisa. Rzadko kiedy problemy dziecka z koncentracją, nieumiejętnością zapamiętywania poleceń, dysleksją, brakiem zdolności lingwistycznych, kiepską koordynacja wzrokowo-ruchową, łączymy z zaburzeniami słyszenia. Ale właśnie do takich wniosków doszedł profesor. Udowodnił, że prawidłowe przetworzenie informacji i bodźców z zewnątrz odbywa się w naszym uchu, które jest niejako łącznikiem między naszym mózgiem a otoczeniem. Jeśli ten proces jest zaburzony wówczas mogą pojawić się różne dolegliwości takie jak np. brak pewności siebie, nieumiejętność rozumienia poleceń czy brak koordynacji ruchowej (ucho odpowiada także za równowagę).

ZAŁOŻENIA METODY TOMATISA

Na podstawie badań prowadzonych przez swoje życie profesor sformułował kilka zasad, które leżą u podstaw jego terapii. Po pierwsze głos ludzi zawiera tylko te częstotliwości, które słyszy ucho. Po drugie jeśli damy uchu możliwość prawidłowego usłyszenia dźwięków to automatycznie aparat mowy będzie umiał je wyartykułować. W związku z tym powstaje trzeci wniosek dotyczący ważności i potrzeby stymulacji słuchowej.

Czy zdarzyło ci się, że mówiłeś do kogoś a ta osoba całkowicie odmiennie zinterpretowała twoje słowa? Chyba każdy miał taką sytuację. Oczywiście problemy komunikacyjne mogą mieć różne przyczyny. Profesor Tomatis zwrócił jednak uwagę na przyczynę jaką może być błędna lateralizacja słuchowa. Na czym to polega? Otóż człowiek powinien mieć prawostronną lateralizację. Prawe ucho wychwytuje dźwięki, a lewa półkula mózgu je przetwarza. W lewej półkuli mózgu mieści się ośrodek mowy, ta półkula jest odpowiedzialna za funkcje językowe, myślenie logiczne i analityczne. Rozmowa z osobą, która ma prawidłową lateralizację będzie więc konkretniejsza i bardziej rzeczowa.

A co z osobami mającymi lewostronną lateralizację? Bodźce odebrane z otoczenia przez lewe ucho docierają do prawej półkuli, która między innymi odpowiedzialna jest za myślenie abstrakcyjne, wyobraźnię i emocję. Taka osoba może bardziej emocjonalnie reagować na nasze wypowiedzi.

Stymulacja słuchowa ma więc bardzo duże przełożenie na komfort i jakość życia i komunikacji z otoczeniem. Na czym polega?

METODA TOMATISA W PRAKTYCE

Na stronie Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Metody Tomatisa możemy przeczytać: „Jeśli dziecko, bądź osoba dorosła ma słabą pracę mięśni ucha środkowego to poprzez odpowiednie, indywidualnie dopasowane, bodźcowanie danymi dźwiękami - daną częstotliwością W SPOSÓB ANALOGOWY jesteśmy w stanie przywrócić pracę mięśni ucha środkowego tak, aby umiejętnie i efektywnie wysłuchiwać dźwięki.”

Podczas treningu słuchowego stosuje się specjalne słuchawki, które przetwarzają dźwięki w sposób dostosowany do potrzeb danego dziecka. Najczęściej pacjent słucha muzyki Mozarta o wysokich częstotliwościach. Dźwięki przekazywane są drogą powietrzną i kostną, czyli przekazywane za pomocą drgań odbieranych przez kości czaszki. Być może wydaje się to bardzo skomplikowane, ale już pierwsza wizyta w terapeuty z pewnością rozwiej wszelkie obawy.

CZY O TYM WIEDZIAŁEŚ?

  • Trening słuchowy pomaga w walce z bezsennością, lękiem i depresją.
  • Metoda Tomatisa jest z powodzeniem wykorzystywana w terapii nie tylko dzieci, ale także osób dorosłych.
  • Każdy język bazuje na określonych wysokościach dźwięków, co może utrudniać naukę nowego języka - ucho może być nie przystosowane do wychwytywania dźwięków w innej częstotliwości.
  • Terapia pomaga w leczeniu zaburzeń rozwoju u dzieci tj. autyzm czy Asperger.

Artykuł powstał przy współudziale: http://metodatomatisa.com/p/trening-sluchowy-metoda-prof-tomatisa.

Ocena: 5.0

Komentarze