O szkoleniach BHP słów kilka

Szkolenia BHPBezpieczeństwo w miejscu pracy to ważny czynnik, pozwalający na zachowanie komfortu poszczególnych zatrudnionych. Odpowiednio wykwalifikowana i przeszkolona kadra pracownicza odnajdzie się w każdej, nawet kryzysowej sytuacji. Działanie w wypadku zagrożenia nie może być instynktowne, należy wyrobić sobie pewne schematy zachowań. W tym celu stosuje się rozmaite szkolenia BHP.

Czym są szkolenia BHP?

Wiele osób zapewne stwierdzi, że niepotrzebną koniecznością. Tymczasem dobrze poprowadzone szkolenie BHP stanowi odpowiednią bazę dla danego pracownika. BHP(skrót od bezpieczeństwo i higiena pracy) to wiedza merytoryczna z zakresu medycyny, ekonomiki czy też ergonomii pracy. Stwierdzenie odnosi się do zbioru zasad dotyczących bezpiecznego wykonywania pracy w higienicznych warunkach. Na straży przestrzegania owych zasad stoi PIP (Państwowa Inspekcja Pracy).

Obowiązkowe szkolenia

Każdy nowo przyjęty pracownik firmy powinien odbyć szkolenie z zakresu bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Ważne, aby odbyło się one pod okiem doświadczonego specjalisty. Dzięki rozwojowi technologii, możliwe jest również skorzystanie ze szkoleń w formie e-learningu. Poszczególne firmy oferują taką formę szkoleń ze względu na wygodę dla obu stron.

Oprócz wiedzy merytorycznej, specjalista BHP może posiadać uprawnienia ratownika medycznego. Szkolenie z pierwszej pomocy to fundamentalna kwestia wpływająca na zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Najczęściej ratownik medyczny pojawia się jako druga osoba obok człowieka odpowiedzialnego za BHP. Zajęcia z pierwszej pomocy stanowi ważny element ogólnego szkolenia.

Praktyka przede wszystkim

Nudne przekazywanie informacji należy do mało efektywnych form. Często szkolenia BHP przypominają zatem wykłady, gdzie dana osoba raczy swoich podopiecznych utartymi formułami. Dobre szkolenie BHP powinno zachęcić pracownika do uczestnictwa. Duży nacisk należy położyć na kwestie praktyczne - te przydadzą się najbardziej podczas wykonywania pracy. Do takich przydatnych lekcji zaliczyć możemy:

  • obsługę gaśnicy śniegowej (kluczowego sprzętu w wypadku wystąpienia pożaru)
  • bandażowanie oraz opatrywanie poszczególnych ran
  • resuscytację a także poznanie zasad pierwszej pomocy
  • obsługę defibrylatora (obecnego jako narzędzie kryzysowe przy niektórych stanowiskach pracy).

Szkolenia - co ile lat?

Regularne szkolenia pozwalają na skuteczne zminimalizowanie ryzyka a także podwyższenie ogólnych standardów pracy. Poczucie bezpieczeństwa niekiedy wpływa również na ogólną wydajność poszczególnych pracowników. Każde szkolenie z zakresu BHP posiada określony termin ważności. I tak dla przykładu, wstępne szkolenie w dziedzinie BHP ważne jest przez rok od zatrudnienia. Termin ważności niektórych ze szkoleń przedstawiono poniżej:

  • wstępne szkolenie BHP - ważne 1 rok od zatrudnienia
  • okresowe szkolenie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych - ważne 3 lata (przy wykonywaniu szczególnie niebezpiecznych zawodów termin ważności maleje do 1 roku)
  • okresowe szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych - ważne 6 lat
  • okresowe szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno - technicznych - ważne 5 lat.

Jak możemy zauważyć, szkolenia zależą przede wszystkim od wykonywanej pracy. Dlatego też w wypadku stanowisk inżynierskich oraz administracyjnych, mniej obciążonych ryzykiem wypadku są one przeprowadzane na dłuższy czas.

Podsumowanie

Szkolenie BHP są nadal niedoceniane, przez niektórych nawet marginalizowane i wyśmiewane. Zdarzają się przypadki, w których odbywają się one od niechcenia, bez poświęcenia większej uwagi na kluczowe kwestie z perspektywy danej grupy pracowników.

Tymczasem zdrowie oraz higiena pracy pracownika należą do kwestii kluczowych na większości zajmowanych stanowisk. Umiejętność zachowania się w danych sytuacjach zależy nie tylko od wiedzy teoretycznej, ale także odporności na stres. Można jednak z pewnością założyć, że osoba bez odpowiedniego podłoża merytorycznego będzie miała większe skłonności do podejmowania złych decyzji w obliczu zagrożenia.

Autor: www.hsec.pl.

Komentarze