Pedagogika

Oligofrenopedagogika Oligofrenopedagogika, czyli o nauczaniu osób niepełnosprawnych intelektualnie

Dostęp do edukacji obejmuje dziś praktycznie wszystkich, od dzieci aż po osoby starsze. Pedagogika,

Pedagogika specjalna Pedagogika specjalna - istota, działy. Jak zostać pedagogiem specjalnym?

Pedagogika to nauka to nauczaniu, czyli dziedzina wiedzy, zajmująca się procesem edukacji, zarówno k

Andragigika Andragogika, czyli o uczeniu dorosłych

O tym, że uczyć się powinni dzieci i młodzież wiemy doskonale, każdy maluch kiedyś z przedszkolaka s

Tyflopedagogika Tyflopedagogika, czyli o wychowaniu i nauczaniu osób z wadą wzroku

Tyflopedagogika jest działem pedagogiki, który zajmuje się wychowaniem i nauczaniem konkretnej grupy

Surdopedagogika Surdopedagogika, czyli o nauczaniu osób z zaburzeniami słuchu

Słuch pogarsza się z wiekiem - o tym doskonale wiemy i stale jesteśmy przestrzegani i sami ostrzegam

dydaktyka Dydaktyka - definicja, cele i formy kształcenia, systemy dydaktyczne

Termin dydaktyka pochodzi od greckiego określenia didasco - uczę w znaczeniu nauczam (kogoś), didasc