Przedsiębiorczość

Metoda 5SMetoda 5S - podstawowe założenia

Metoda 5S to nazwa metody organizacji pracy, która wykorzystuje pięć kroków. Ich nazwy pochodzą od j

Sponsoring firmySponsoring jako sposób promocji firmy

Promocja firmy może przebiegać na wiele rozmaitych sposobów. Są przedsiębiorstwa, dla których najważ

Analiza SWOT a biznesplanAnaliza SWOT a biznesplan

Przygotowując biznesplan, niezbędne jest przygotowanie analizy SWOT. Dzięki niej przyszły przedsiębi

EkonomiaEkonomia - podstawowe pojęcia

Ekonomia jest nauką, która zajmuje się wykorzystywaniem przez społeczeństwo ograniczonych zasobów do

KonsumentKonsument - definicja, zachowania, cele

Z punktu widzenia ekonomistów konsument jest suwerennym i racjonalnym podmiotem gospodarczym podejmu

Działalność gospodarczaDziałalność gospodarcza - formy organizacyjno-prawne

Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarcze. Działalność gospodarcza może być pr

InwestorKim jest inwestor i jakie są jego zadania?

Inwestor to osoba, która ma wkład finansowy w działania gospodarcze, które w przyszłości mają przyni

Kierownik sklepuJak być dobrym kierownikiem?

Kierownikami sklepów zostają różne osoby. Mniej lub lepiej przygotowane. Dobrze lub gorzej przeszkol

PrzedsiębiorcaCechy osoby przedsiębiorczej

Jak stać się osobą przedsiębiorczą? Cechy osoby przedsiębiorczej. Dlaczego to samo działanie dla jed