Przybywa zagranicznych studentów. Gdzie znajdą kwaterunek?

Zagraniczni studenciPolska to jeden z głównych kierunków emigracji edukacyjnej -zwłaszcza wśród studentów z Ukrainy i Białorusi. Czy polskie akademiki i stancje są gotowe na kolejny rok akademicki?

W ubiegłym roku akademickim w Polsce studiowało niemal 1,3 mln studentów, z czego aż 73 tys. z nich stanowili studenci zagraniczni. Względem roku akademickiego 2016/2017 liczba studentów wzrosła o 10,6%, a w ciągu ostatnich pięciu lat odnotowaliśmy dwukrotny wzrost studentów z zagranicy. Co więcej, według prognoz ekspertów tempo wzrostu utrzyma się i w 2020 roku liczba zagranicznych studentów może osiągnąć nawet ponad 90 tys. osób. Jak poradzić sobie z tak dynamicznym tempem przybywania żaków z zagranicy?

Polscy i zagraniczni studenci

System geopolityczny w Polsce rozwijający się od 1989 roku sprawił, że nasz kraj odnotował ogromny wzrost liczby studiujących osób. W szczytowym okresie przypadającym na lata 2004-2009 studia podejmowało aż 1,9 mln żaków, przy czym po 2009 roku mogliśmy obserwować znaczny spadek osób zainteresowanych edukacją wyższą. Powodem był m.in. niż demograficzny, stabilizacja oraz nasycenie wielu sektorów krajowej gospodarki.

W ostatnich latach zauważalna jest spadkowa tendencja względem liczby osób podejmujących studia. Jednocześnie wzrasta zainteresowanie studiami dziennymi, na które decyduje się 2/3 wszystkich studentów.

Spadek liczby studentów uzupełniany jest przez coraz większy przypływ studentów z innych krajów. W ciągu lat 1990-2016 ich liczba zwiększyła się o niemal 1445% (z 4 tys. do niemal 66 tys. osób). Jeśli tempo wzrostu zostanie utrzymane, w bieżącym 2020 roku w Polsce może pojawić się nawet 90-120 tys. studentów z zagranicy.

Gdzie studenci będą szukać zakwaterowania?

Obecnie akademiki uczelni publicznych oraz prywatnych zaspokajają zaledwie 9,75% potencjalnego popytu na studencki kwaterunek. Oznacza to, że wraz z rosnącą liczbą studentów z zagranicy rynek publicznych akademików stanie się całkowicie niewystarczającym źródłem lokali studenckich. Co więcej, co roku liczba miejsc w państwowych domach studenckich zmniejsza się, odnotowując rokrocznie ok. 3% spadek.

Według ekspertów przy obecnej sytuacji rynkowej kluczowy może okazać się rynek prywatnych akademików, który obecnie znajduje się we wczesnej fazie rozwoju. Studenci będą również szukać zakwaterowania na stancjach i w prywatnych nieruchomościach na wynajem.

Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 100 prywatnych akademików, które oferują 6,5 tys. miejsc dla studentów, a na etapie budowy znajduje się kolejnych 7 inwestycji, które zapewnią 2,5 tys. miejsc noclegowych. W znakomitej większości przypadków są to nowoczesne obiekty mieszkalne oferujące wysoki standard wykończenia i wyposażenia oraz wiele udogodnień dostosowanych do potrzeb i preferencji studentów. Koszt wynajmu pokoju w tego typu nieruchomościach nie odbiega znacząco od wynajmu pokojów w publicznych mieszkaniach studenckich.

Według rynkowych analityków rynek prywatnych akademików w Polsce w najbliższych latach będzie znacząco zwiększać swoje znaczenie w ogólnym sektorze miejsc noclegowych dla studentów, a także stanie się kluczowy dla osób z zagranicy, które będą szukały studenckich akomodacji.

Aktualną ogólnokrajową ofertę prywatnych akademików i stancji znajdziesz na portalu https://bookistry.com.

Komentarze