Publikacje

Okresowe szkolenie BHPOkresowe szkolenia bhp - czy także dla nauczycieli

Przepisy prawa pracy wymagają przeprowadzania okresowych szkoleń bhp. Czy takie szkolenia obejmują r

MotywacjaMotywacja - definicja, rodzaje, proces motywacji

Kształtowanie motywacji jest procesem bardzo złożonym. Po pierwsze zadania zbyt łatwe powodują nudę

Integracja sensorycznaIntegracja sensoryczna - czym jest? Zaburzenia, terapia, ćwiczenia

Mianem integracji sensorycznej określamy proces, dzięki któremu człowiek jest w stanie nie tylko dob

LateralizacjaLateralizacja - czym jest i jak ją zbadać? Zaburzenia lateralizacji

Lateralizacja to stronność ciała, zwana w psychologii asymetrią czynnościową. Obejmuje czynności koń

IPET - Indywidualny Program Edukacyjno-TerapeutycznyIPET - czym jest? Konstrukcja dokumentu, przykłady zaleceń, ewaluacja

IPET to tajemniczo brzmiący skrót, który być może nic nam od razu nie mówi. Jest to skrót nazwy doku

Odroczenie obowiązku szkolnego Gotowość szkolnaOdroczenie obowiązku szkolnego. Gotowość szkolna

W polskim systemie edukacyjnym naukę w szkole podstawowej, w klasie I rozpoczynają dzieci, które w r

CytatCzym jest cytat? Prawo cytatu. Jak cytować?

Cytat jest przywołaniem wypowiedzi z innego tekstu - innego lub tego samego autora (autocytat). Zaws

Diagnoza pedagogicznaDiagnoza pedagogiczna - czym jest i jak się ją przeprowadza?

To, jak dziecko radzi sobie w szkole jest istotną informacją i dla nas, rodziców i dla nauczycieli,

NauczycielNauczyciel zatrudniony w dwóch szkołach - wyliczenie stażu i wysługi lat. Studium przypadku

Nauczyciel zatrudniony jest w szkole A - to jego podstawowe miejsce pracy od dnia 01.09.2015 r. (do

Terapia słuchowa dla dzieciMetoda Tomatisa - terapia słuchowa dla dzieci

Metoda Tomatisa już od ponad pół wieku pomaga dzieciom i dorosłym w rozwijaniu uwagi słuchowej. W Po

SpostrzeganieProcesy poznawcze: spostrzeganie innych ludzi - istota procesu

W procesie poznawczym spostrzegania innych ludzi wykorzystywane są przez jednostkę stałe wzory spost

EkonomiaMiejsce ekonomii w edukacji

Słysząc słowo ekonomia, instynktownie w ludzie wyobrażają sobie szereg skomplikowanych wykresów i sm

Matura miedzynarodowa - International Baccalaureate Diploma ProgrammeNa czym polega matura międzynarodowa? System, program, perspektywy

Czas tuż po zakończeniu gimnazjum, jest bardzo stresujący dla wielu młodych ludzi. Jest to okres, ki

Feng Shui - diagram, trygramyTaoizm, Konfucjanizm, Moizm i inne szkoły filozoficzne w starożytnych Chinach

W starożytnych Chinach istniało sześć głównych szkół filozoficznych - Yin Yang Jia, Taoizm, Konfucja

Styl popularno-naukowyStyl popularno-naukowy - krótka charakterystyka

Rodzaj tekstu możemy rozpoznać po jego stylizacji słownej. Konkretny gatunek zawsze charakteryzuje s

Pisanie pismaPismo - zasady redagowania pism

Pismo nie jest tylko chaotycznym zlepkiem myśli przenoszonej na papier. Musi być zredagowane według

RewalidacjaRewalidacja jako proces wychowawczy i terapeutyczny

Z terminem rewalidacji spotykamy się w wielu sytuacjach, gdyż pojęcie to ma bardzo szerokie znaczeni

SnobiznSnobizm - czyli o tych, którzy czują się lepsi

O snobach słyszymy często i wiele. Snob z kolei kojarzy się nam z osobą przemądrzałą, przekonaną o s

Psychologia społecznaPsychologia społeczna, czyli jak wpływają na nas inni

Psychologia jest wyjątkowo obszerną tematycznie dziedziną nauki, aczkolwiek wyodrębnić można wiele p

DysleksjaDysleksja - czym jest? Objawy, przyczyny. Jak pomóc dziecku?

Dysleksja poważnie utrudnia dziecku życie, często staje się przyczyną sporych problemów w szkole. Wy

Ścieżki rozwoju zawodowego nauczycielaŚcieżki rozwoju zawodowego nauczyciela

Rola nauczyciela opiera się nie tylko na obowiązkach wynikających z zawodu, ale również na misji, ja

Percepcja społecznaPercepcja - terminologia psychologiczna

Percepcja - terminologia psychologiczna, percepcja społeczna Co to jest percepcja? W terminologii ps

Rozwój mowy dzieckaRozwój mowy dziecka - zaburzenia, opóźnienie

Rozwój mowy dziecka - zaburzenia, opóźnienie. Zaburzenia i opóźnienie w mowie dziecka mogą wynikać z