Rozwój mowy dziecka - zaburzenia, opóźnienie

Publikacje

Rozwój mowy dziecka

Rozwój mowy dziecka - zaburzenia, opóźnienie

Zaburzenia i opóźnienie w mowie dziecka mogą wynikać z różnorodnych przyczyn zarówno rozwojowych jak i społecznych. W pierwszej kolejności należy wyróżnić wszelkiego rodzaju zaburzenia neurologiczne i wady narządów mowy oraz słuchu.

Należą do nich między innymi: wady w obrębie aparatu artykulacyjnego, zaburzenia motoryczne, uszkodzenia centralnego układu nerwowego czy upośledzenie umysłowe. W celu wstępnego wykluczenia tych przyczyn, należy przede wszystkim sprawdzić czy dziecko rozumie proste polecenia oraz czy słyszy cichy szept.

Często jedną z przyczyn opóźnień w mowie jest wolniejsze dojrzewanie włókien nerwowych, co z kolei bezpośrednio wpływa na opóźnienie tempa przewodzenia bodźców do mięśni, które uczestniczą w mówieniu. Skutkuje to wysyłaniem zbyt słabych impulsów do ośrodków mózgowych biorących udział w przekształcaniu oraz przekazywaniu dźwięku. Warto również zwrócić uwagę na otoczenie, w którym wychowuje się dziecko. W wielu przypadkach opóźnienia w mowie są uwarunkowane nieprawidłowymi wzorcami językowymi, które przejmuje od najbliższych osób. Możemy do nich zaliczyć: wady wymowy rodziców, wychowywanie się w rodzinie wielojęzykowej czy też brak bezpośredniego kontaktu werbalnego. Niejednokrotnie, bowiem opóźnienia mowy wynikają z niedostatecznego stymulowania mowy dziecka. Jest to spowodowane tym, że rodzic nie kreuje sytuacji, w których dziecko musi użyć aparatu mowy, gdyż poprzez krzyk komunikuje się z otoczeniem.

Ponadto bardzo negatywnie na rozwój mowy wpływa wyręczanie dziecka w mówieniu, ponieważ traci ono motywację do dalszej nauki. Do przyczyn opóźnień mowy możemy również zaliczyć zaniedbania wychowawcze, a w szczególności nieprawidłową więź z matką. Niejednokrotnie presja oraz napięcia w rodzinie odbijają się na mowie dziecka, które w sposób bardzo emocjonalny traktuje otaczającą rzeczywistość. W takiej sytuacji rozwój mowy często hamują lęki, które zniechęcają do wszelkiej komunikacji werbalnej.

Warto zaznaczyć, iż opóźnienia mowy, które nie zostaną w odpowiednim czasie prawidłowo skorygowane mogą ponieść za sobą cały szereg następstw. Dziecko oprócz problemów związanych z czytaniem i pisaniem może mieć trudności z pamięcią słuchową, z nauką wierszy (zmianą ulega szyk wyrazu), z podziałem zdania na wyrazy oraz mniejsze struktury np. głoski.

Mogą wystąpić też inne zaburzenia:

  • Przestawki głoskowe i sylabowe np. ławka - wałka
  • Opuszczanie sylab początkowych np. pianino - nino
  • Opuszczanie sylab w środku wyrazu np. baloniki - baloki
  • Redukcja grup spółgłoskowych np. szczotka - śotka
  • Tworzenie nowych wyrazów z połączenia dwóch innych np. dlaczego+ czemu = dlaczemu
  • Powtarzanie sylab końcowych i akcentowanych np. kaczka - kaka
  • Upodobnianie do siebie wyrazów np. babka - papka
  • Używanie sylab początkowych w znaczeniu całego wyrazu np. kaczka - ka
  • Brak wyrazistości artykulacyjnej dźwięku.

Należy również zaznaczyć, że prawidłowy rozwój mowy w głównej mierze zależy od gotowości psychicznej i biologicznej dziecka. Dlatego istotne jest stymulowanie jego zdolności językowych w każdej możliwej chwili. Ważne jest by rodzic jak najwięcej mówił, nucił i śpiewał w obecności dziecka pobudzając go tym do mówienia. Jest to uwarunkowane tym, że dziecko w kontakcie ze środowiskiem samo przejmuje wzorce mowy, dlatego dużą wagę odgrywa poprawne wysławianie się w jego obecności.

Na samo wyeliminowanie opóźnień w mowie wpływa karmienie dziecka piersią, dzięki ssaniu, które przyczynia się do rozwoju języka, warg oraz policzków. Zaburzenia ssania, połykania, żucia zazwyczaj są bezpośrednią przyczyną opóźnień mowy. W przypadku stwierdzenia zaburzeń mowy lub opóźnień mowy należy jak najwcześniej podjąć odpowiednią terapię. Doskonałymi formami wspierającymi właściwą terapię są wszelkiego rodzaju masaże bierne i czynne, rozciągania, ćwiczenia artykulacyjne, fonacyjne i oddechowe.

28 Votes

Komentarze


Feng Shui - diagram, trygramyW starożytnych Chinach istniało sześć głównych szkół fil


MotywacjaNauka, czyli proces przyswajania wiedzy towarzyszy nam przez całe życie. Wciąż czegoś się uczymy, czyn


RewalidacjaZ terminem rewalidacji spotykamy się w wielu sytuacjach, gdyż pojęcie to ma bardzo szerokie znacze