Rozwój osobisty

Spójność Spójność - czym jest?

Czym jest spójność? Dlaczego niektórzy ludzie osiągają sukcesy a inni nie? Dlaczego jedni trwają prz

Inteligencja emocjonalna - emotional quotient Inteligencja emocjonalna - czym jest i co nam daje?

Inteligencja emocjonalna (emotional quotient - EQ) to zdolność człowieka do rozpoznawania i nazywani

Mowa ciała Mowa ciała, komunikacja niewerbalna - co znaczą miny, gesty?

Mowa ciała, komunikacja niewerbalna - co znaczą mimy, gesty? Miny, gesty, układ nóg... Każdy szczegó

Czytanie rozwija kreatywność Czytanie rozwija kreatywność

Każdy rodzic wie, a przynajmniej powinien wiedzieć, że czytanie dzieciom jest niezwykle ważne. To ni

Wymówki Wymówka - szkodnik przeszkadzający w odnoszeniu sukcesów

Wymówka to czynność, która jest chętnie i często stosowana przez ludzi. Ma ona niestety negatywny wp

Emocje i ich samokontrola Emocje i ich samokontrola

Samokontrola Emocje - te niekontrolowane sygnały dobiegające z naszego mózgu, wzywające nasze ciało

Inteligencja językowa Inteligencja językowa

Inteligencja językowa może być rozwijana i wzmacniana w każdym wieku. Dzieci najszybciej i najefekty

samokształcenie Samokształcenie

Kształcenie odgrywa dziś niezwykle istotną rolę. Z pewnością powinno się ono zaczynać  już w najmłod

Wybierając zawód Predyspozycje. Kieruj się nimi, wybierając zawód

Praca może być przyjemnością. W jaki sposób wytyczyć swoją ścieżkę kariery, by dojść do takiego punk

Poczucie własnej wartości Samoocena - poczucie własnej wartości

Samoocena - poczucie własnej wartości Doświadczenia, które nabywamy w dzieciństwie, procentują kiedy