Szerokie możliwości studiowania w Warszawie

BR

DokumentyWarszawa jest jednym z największych ośrodków naukowych i akademickich w Polsce. Jako stolica naszego kraju dysponuje dużymi uczelniami i pozwala na kształcenie się studentów w dowolnie wybranym kierunku. W Warszawie istnieje wiele szkół publicznych i prywatnych, spośród których mogą wybierać młodzi ludzie chcący kontynuować naukę po pozytywnym zdaniu egzaminu dojrzałości, tj. matury.


Uczelnie publiczne w Warszawie

Studia w Warszawie można rozpocząć na jednej z licznych uczelni publicznych, które nie pobierają czesnego za pobieranie nauki od swoich studentów. Żakom przysługiwać może miejsce w domu studenckim, jeśli spełni określone założenia, m.in. dochodowe czy odległości miejsca zamieszkania od Warszawy.

Wśród ważnych uczelni publicznych w Warszawie należy wymienić:

 • Akademię Obrony Narodowej,
 • Uniwersytet Warszawski,
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny,
 • Szkołę Główną Handlową w Warszawie,
 • Szkołę Główną Służby Pożarniczej,
 • Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie,
 • Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie,
 • Politechnikę Warszawską,
 • Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie,
 • Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
 • Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie,
 • Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina,
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Na uczelniach tych można kształcić się zarówno w systemie dziennym, jak i zaocznym, na wielu kierunkach, m.in. ekonomii, prawa, wychowania fizycznego, teatrologii itp.

Uczelnie niepubliczne w Warszawie

Prócz liczny uczelni publicznych, z jakich można skorzystać w stolicy, można również studia w Warszawie odbyć na jednej z uczelni niepublicznych, w tym w:

 • Akademii Leona Koźmińskiego,
 • Collegium Civitas w Warszawie,
 • Kolegium Europejskim,
 • Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie,
 • Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie,
 • Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki,
 • Prywatnej Wyższej Szkole Businessu i Administracji,
 • Warszawskiej Szkole Filmowej,
 • Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania,
 • Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie itd.

Autor: www.dobrauczelnia.pl.


KoncentracjaO koncentracji mówi się wiele: jak jest istotna oraz w czym pomaga. Zdolność koncentrowania uwag


Kursy językowe z dostawąWrażenie szklanego sufitu podczas nauki języka angielskiego doświadcza wiele dorosł


PsychologPsycholog to obecnie popularna specjalizacja. Psychologia to też ciągle bardzo modny kie


Trening interpersonalnyPodczas treningu uczestnicy spotykają się twarzą w twarz, oddziaływ