Zalety e-learningu

BR

112Jest wiele form nowoczesnego nauczania. Rodzaje tej formy edukacji są uzależnione od sposobu zdobywania wiedzy oraz od urządzeń, jakimi się w tym procesie posługujemy.

Obecnie jednym z najbardziej popularnych sposobów na edukację jest e-learning. Oznacza on nauczania przez Internet. Nauka może się więc odbywać za pośrednictwem różnorodnych urządzeń podłączonych do sieci: telefonów komórkowych czy laptopów.

Formy e-learningu

Formy e-learningu są naprawdę różnorodne. Może on obejmować kursy i szkolenia internetowe jak i również konferencje ze specjalistami za pośrednictwem nowoczesnych platform komunikacyjnych. E-learning jako narzędzie edukacyjne jest wykorzystywane zarówno w szkołach jak i na uczelniach wyższych.

Stosuje się je także w nauczaniu dorosłych. E-learning w szkołach użytkowany jest na szeroką skalę. Dzięki zastosowaniu takiej techniki nauczenia młodzi ludzie mogą ukończyć wiele ciekawych kursów, zarówno na potrzeby zajęć lekcyjnych jak i również tych, które są zbieżne z ich zainteresowaniami. E-learning jest też bardo popularny na uczelniach wyższych. Studenci, którzy uczą się i pracują jednocześnie nie mają często czasu na robienie dodatkowych kursów, o jakich marzą. Podobnie jest z osobami po studiach, które pracują zawodowo. E-learning daje im możliwość odbycia różnorodnych, profesjonalnych kursów bez wychodzenia z domu.

Inne formy:

d-learning -  distance learning

Dużą popularność w ostatnim czasie zdobywa d-learning, czyli distance learning, oznaczające nauczanie na odległość. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych form nauczania nie ma obecnie konieczności, aby uczeń i nauczyciel przebywali w jednym pomieszczeniu. Mogą oni znajdować się w różnych miastach, a nawet i krajach. Nauka odbywa się za pośrednictwem nowoczesnych metod komunikacji, wśród których prym wiodą między innymi komunikatory internetowe, takie jak na przykład Skype.

m-learning - mobile learning

Kolejnym sposobem na nowoczesne nauczenia jest m-learning, czyli mobile learning. W tym wypadku w procesie edukacji wykorzystuje się nowoczesne narzędzia i urządzenia mobilne, także z dostępem do Internetu.


KoncentracjaO koncentracji mówi się wiele: jak jest istotna oraz w czym pomaga. Zdolność koncentrowania uwag


Kursy językowe z dostawąWrażenie szklanego sufitu podczas nauki języka angielskiego doświadcza wiele dorosł


PsychologPsycholog to obecnie popularna specjalizacja. Psychologia to też ciągle bardzo modny kie


Trening interpersonalnyPodczas treningu uczestnicy spotykają się twarzą w twarz, oddziaływ